top of page

​​SŁOWO OD DYREKTORA

W naszej szkole kierujemy się chrześcijańskimi wartościami, pomagamy dzieciom odkrywać i rozwijać talenty, aby w wieku dojrzałym stawali się odpowiedzialnymi obywatelami, wywierającymi wpływ na życie innych. Sukces uczniów w dużej mierze uzależniony jest od zdobytej wiedzy i kompetencji miękkich, umiejętności pracy w zespole, kreatywności, podejmowaniu inicjatywy i odpowiedzialności. Jestem przekonana, że powierzanie obowiązków w szkole i w domu uczy dzieci samodzielności, poczucia odpowiedzialności, empatii i szacunku do innych. Mając konkretne zadania do wykonania dziecko uczy się porządkować i organizować swój czas. Wypełnianie obowiązków uczy pracy w zespole, myślenia o innych, a poczucie odpowiedzialności kształtuje w nich dobre nawyki. Uczeń odpowiedzialny jest godny zaufania i dotrzymuje obietnic, jest świadomy swoich zobowiązań, swoją postawą okazuje szacunek i pozytywnie wpływa na innych, liczy się z ich potrzebami i uczuciami. Cecha odpowiedzialności kształtowana jest w zadaniach wychowawczych i realizowana jest w pięciu sferach: intelektualnej, twórczej, fizycznej, społecznej oraz duchowej. Współpraca z rodzicami jest jednym z najważniejszych elementów realizacji naszej wizji.

Zapraszamy rodziców, którym bliskie są wartości chrześcijańskie do zapoznania się z ofertą naszej szkoły. 

Z wyrazami szacunku,

Halina Zurawski
Dyrektor Szkoły 

HALINA.jpg
FrPiotrJuly4th.png

Rodzina spełnia swoją misję głoszenia Ewangelii życia przede wszystkim przez wychowanie dzieci. Przez słowo i przykład, przez codzienne kontakty i decyzje,

przez konkretne gesty i znaki rodzice uczą swoje dzieci autentycznej wolności, która się urzeczywistnia przez bezinteresowny dar z siebie.

- ŚW. JAN PAWEŁ II

Uczcie i wychowujcie swoje dzieci kierując się mądrością zawartą w słowach św. Jana Pawła II 

- KS. PIOTR GNOINSKI

bottom of page